Het lijf kan meer dan je denkt!

 

 

Een methode waarbij u uzelf, uw bewustzijn en dat van anderen in beweging brengt waardoor er een verandering plaatsvindt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De blokkades en problemen die u in de weg staan worden doeltreffend en eenvoudig verholpen.

 

 

 

 

De methode

 

Touch of Matrix behandelt alle lagen van de mens; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De methodiek benadrukt het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem een blokkade is. Een logische aanname, gezien dat een mentale of emotionele klacht zich vaak uit in een fysieke blokkade en een fysieke klacht zich kan uiten in een mentale of emotionele blokkade. De kracht van Touch of Matrix is dan ook om deze klachten doeltreffend en op een ander level aan te pakken, zodat de problemen of klachten letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht kunnen worden. Dat leidt altijd tot een verandering.

Touch of Matrix is een perfecte aanvulling op bestaande behandelingen, omdat de behandeling doeltreffend, eenvoudig en direct werkt. Vaak spreekt Touch of Matrix andere eigenschappen en functies van het lichaam aan dan traditionele behandelmethodes doen, waardoor het complementair werkt met de reguliere gezondheidszorg. Natuurlijk kan Touch of Matrix ook perfect als op zichzelf staande behandelmethode worden ingezet. Het zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering. 
 

 

 

 

Wat gebeurt er tijdens een behandeling met de Touch of Matrix methode?

 

Touch of Matrix is voor genezing, verwerking en ook voor ontspanning. Het brengt u  op verschillende vlakken in beweging. Uw lichaam zal zelf aangeven aan welke beweging het behoefte heeft. Touch of Matrix zorgt dat het lichaam de juiste weg kiest om problemen te verhelpen en blokkades op te heffen. Kernwoorden voor deze behandeling zijn:overtuigen, vertrouwen, acceptatie, onafhankelijkheid, verandering en bewustzijn.

De bewegingen die het lichaam tijdens een behandeling maakt, vertellen veel over de klachten en blokkades die hierachter zitten. Tijdens een behandeling wordt hier direct op ingespeeld door het lichaam de weg te wijzen naar verandering en genezing. Misschien komt dit abstract over. Daarom maken wij graag de vergelijking tussen het menselijk lichaam en een computer. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De Touch of Matrix methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s of alle data die de computer blokkeren of verhinderen afgesloten zullen worden.

Wij kunnen de lading achter een bepaald probleem of een specifieke klacht weghalen. Een goede vergelijking is die met een iPhone. Elke app heeft zijn vaste plek. Houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kunnen apps worden  verwijderd of verplaatst en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd. De ‘data’, die vergeleken kan worden met een bepaalde lading die de klacht veroorzaakt, zal dus afgesloten en stopgezet worden waardoor de iPhone meer ruimte krijgt om weer goed te functioneren.